Тел. /044/ 229-7204 223-6605
Як правильно оформити Директора на фірмі. Звільнення Директора.
.................................................................................................................................

Директор завжди є ключовою фігурою на підприємстві. Це особа, яка має право першого підпису, володіє повною інформацією про стан поточних справ, зберігає важливі документи, часто - це матеріально відповідальна особа.

Директор, відповідно до Закону, призначається або звільнюється рішенням власника (в приватному підприємстві) або протоколом (в ТОВ або АТ) учасників господарського товариства.

Після офіційного призначення директора (проведення загальних зборів, державну реєстрацію зміни керівника), найкраще укладати з ним контракт. Контракт є особливою формою трудового договору, в якому термін його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися за угодою сторін.

За умовами контракту працівник не може бути позбавлений права на звільнення за власним бажанням. Також в контракті не можна змінювати терміни попередження про звільнення. Але за умовами контракту на керівника можна покласти багато обов'язків (бажано їх чітко вказати), наприклад, зобов'язати його забезпечити:

  • організацію праці на підприємстві;
  • своєчасне доведення до відома підпорядкованих поточних завдань;
  • регулярне доведення до засновників стану справ;
  • нерозголошення конфіденційної інформації, яка стала відома йому під час роботи на підприємстві і протягом певного часу після закінчення трудових відносин (використання клієнтської бази підприємства після звільнення може кваліфікуватися саме як розголошення конфіденційної інформації).

Крім того, на керівника може бути покладена матеріальна відповідальність за збитки, які понесе підприємство з його вини, в тому числі і в разі дострокового розірвання контракту з ініціативи працівника.

До розділу, присвяченого зобов'язаннями керівника, можна включити пункт, який буде детально регламентувати порядок передачі справ. Можна встановити, наприклад, за скільки днів до звільнення директор повинен передати справи за актом своєму заступнику або особі, визначеній засновниками, або скласти і подати на розгляд детальний звіт.

Укладати з керівником контракт можуть особи, визначені установчими документами підприємства - власник (приватне підприємство), збори засновників (учасників), акціонерів через уповноважена ними особа тощо.

Крім контракту, посадові обов'язки директора необхідно сформулювати і в його посадовій інструкції. Слід пам'ятати, що в посадовій інструкції не обумовлюють порядок звільнення, матеріальну відповідальність та інше.

Для контролю за діями керівника можна призначити спеціально уповноважену особу або обрати постійно діючий орган на кшталт наглядової ради або ревізійної комісії. В приватному підприємстві цю функцію може взяти на себе сам власник.

Ну і, звичайно ж, не варто забувати про можливість укладення договору про матеріальну відповідальність керівника перед підприємством.

Укладення договору про матеріальну відповідальність надасть можливість запобігти прямим збитки, змусить директора виконувати умови договору. Порушення умов такого договору буде підставою для звернення з позовом до суду.

Подача позовів повинна підтверджуватися вагомими доказами причетності директора до завданими збитками. Наприклад, якщо за результатами податкової перевірки встановлені факти порушення чинного законодавства за період роботи директора, який вже звільнений, або збитки настали внаслідок невиконання підприємством умов укладених контрактів, в результаті чого воно змушене було сплатити неустойку контрагенту (за умови, що директор міг або повинен був запобігти такому порушенню).

Бувають випадки, що директором товариства призначається один із його співзасновників. З ним також можна укласти контракт, враховуючи вищенаведені рекомендації. Однак необхідно пам'ятати, що в контракт такого директора-співзасновника не можна включати положення про те, що він відповідає за результати діяльності товариства, наприклад, всім своїм майном, у тому числі своїм внеском до статутного фонду і часток у майні ТОВ.

І, звичайно, не забувайте, зміна керівника повинна супроводжуватися повідомленням про прийняття робітника, неподання якого тягне за собою накладення величезного штрафу на підприємство.
META-Ukraine
Інформаційний розділ.

  • Основи підприємництва.

  • Організація бізнесу. Поради.

  • Фізичній особі-підприємцю - платнику єдиного податку.

  • Дії, що необхідно провести після реєстрації.

  • Індивідуалізація підприємницької діяльності.

  • Довідкова інформація.

Перейти до розділу.