Тел. /044/ 531-7204 229-7204
Організація бізнесу.
Порада бажаючим заснувати підприємство.
.................................................................................................................................
Організаційно-правова форма.

Організаційно-правова форма підприємства (далі ОПФ) - це типова модель організації, яка визначає її сутнісні ознаки як суб'єкта права. ОПФ визначається нормами права.

З точки зору зручності управління підприємства, все багато в чому залежить не від організаційно-правової форми, а від кількості керуючих такою організацією. Чим більше членів у вищому органі управління, тим складніше керувати. Найпростіше приймати рішення вищих органів управління, що складається з одного члена (учасника).

Крім кількості учасників, на складність управління впливає законодавство, що регулює порядок управління. Наприклад, для прийняття рішення в АТ слід попереджати всіх акціонерів про проведення зборів за 30 днів (для ТОВ це також 30 днів). Що стосується ПП, то законодавство взагалі не регулює питання управління таким підприємством, тому порядок управління визначається засновником (засновниками).
Популярні види організаційно правових форм:

1.Приватне підприємство.
Приватне підприємство є найпростішим з точки зору установи та управління. Хоча специфічні вимоги до оформлення статуту та рішення про його створення відсутні, популярність ПП не припиняється з двох причин: перша - мінімальний статутний фонд який можна сформувати як грошима так і майном; друга - ПП може бути засновано як фізичними особами так і юридичними, як резидентом так і нерезидентом (Ст. 63 ГКУ).

2. Товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства - це юридичні особи, які створюються шляхом об'єднання осіб. При цьому Товариство може бути створено і однією особою (юридичною або фізичною). При створенні такого товариства у його учасників виникає право участі в ньому, а не власності як в приватному підприємстві.
Для Товариства з обмеженою відповідальністю вже не є обов'язковим умова формування 50% статутного капіталу, так само як і немає вже мінімального розміру статутного капіталу.
Учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю ТОВ, в межах вартості своїх вкладів. І саме з цієї точки зору ця ОПФ є найбільш доцільною для ведення бізнесу, і, популярної в багатьох країнах світу, у тому числі нашу.

3. Установа.
Установа - це юридична особа, засновники якого не беруть участі в управлінні ним. Наприклад, до них відносяться: Кредитна спілка, як неприбуткова організація, Архівна установа, Благодійна організація. Специфіка вимог до заснування визначається спеціальними Законами.
META-Ukraine
Інфорамційний розділ.

  • Основи підприємництва.

  • Організація бізнесу. Поради.

  • Фізичній-особі-підприємцю - платнику єдиного податку.

  • Дії, що потрібно провести після реєстрації.

  • Індивідуалізація підприємницької діяльності.

  • Довідкова інформація.

Перейти до розділу.