Організація бізнесу.
Порада бажаючим заснувати підприємство.
.................................................................................................................................
До якої відповідальності може бути притягнута посадова особа підприємства.

Як стало зрозуміло з попередньої сторінки, посадовими особами підприємства є голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії, а у товариствах, де створена наглядова раа, - голова та члени наглядової ради.

Багато цілеспрямованих працівників мріють про те, щоб займати високу посаду, бачать себе в кріслі одного з директорів або президента компанії або Головного бухгалтера. Такі мрії про владу, зарплату, повагу природні і, можливо, не є безпідставними. Але як то кажуть у медалі є дві сторони. Зупинимося докладніше на другий, не дуже приємною.

Мабуть слід почати з видів відповідальності, які несуть посадові особи.

 • цивільно-правова;
 • дисциплінарна;
 • адміністративна;
 • кримінальна.

Для перших двох видів відповідальності не має особливого значення посаду, яку займає на підприємстві.
Згідно Цивільного кодексу України (ЦК) відповідальність покладається на осіб, які беруть беруть участь а цивільно-правові відносини, а за Кодексом законів про працю (КЗпП) на тих, хто перебуває в трудових відносинах.

Але для адміністративної та кримінальної відповідальності статус особи має величезне значення.
Пояснюється все це в такий спосіб: в основних документах, які регулюють ці види відповідальності (Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП), і Кримінальний кодекс (КК)) - використаний термін - службова особа.

Відповідно до ККУ, "службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом".

Більш повне значення слів "Організаційно-розпорядчі обов'язки" нам дає зрозуміти Постанова пленуму ВСУ: організаційно - розпорядчі обов'язки - це обов'язки по здійсненню керівництвом галузі промисловості, трудовим колективом, ділянкою робіт, виробничою діяльністю окремо взятих працівників на підприємствах в установах, організаціях, незалежно від форм власності. Такі функції виконують:

 • керівники міністерств і відомств;
 • державних, колективних та приватних підприємств, установ і організацій, їхні заступники.
Сюди також можна віднести:
 • керівників структурних підрозділів - начальника цеху, завідувача відділу, лабораторії, кафедри, їхніх заступників - майстри, виконроби, бригадири тощо.

Тепер визначимо поняття "Адміністративно-господарські функції". Це обов'язки з управління або розпорядження державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберегання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо).
Такі обов'язки є в тій чи Інною мірі у начальників планово-господарських, фінансових відділів і служб, завідуючих магазинів, майстерень, ательє, їх заступників, контролерів тощо.

Природно то що Головбух і Директор - службові особи підприємства. Наприклад, Директор несе відповідальність за організацію бухобліку на підприємстві (п. 3. ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"). Формально також можна назвати службовою особою будь-якого працівника бухгалтерії. Наприклад, якщо йому (працівнику) офіційно делеговані повноваження реєструвати податкові накладні, то за їх нереєтрацію або невчасну реєстрацію, покарати зможуть саме такого працівника бухгалтерії.

За які основні правопорушення несуть АДМІНІСТРАТИВНУ відповідальність Директор і Головний бухгалтер підприємства:

 • порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці (ст. 41 КУпАП);
 • ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору, угоди, порушення чи невиконання колективного договору, угоди (ст. 411-2 КУпАП);
 • порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків (ст. 163-1 КУпАП);
 • неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) (ст. 163-2 КУпАП);
 • невиконання законних вимог посадових осіб органів доходів і зборів (ст. 163-3 КУпАП);
 • порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи (ст. 163-4 КУпАП);
 • приховування інформації про діяльність емітента (ст. 163-5 КУпАП)я;
 • порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (ст. 165-1 КУпАП);
 • порушення порядку формування та застосування цін і тарифів (ст. 165-2 КУпАП);
 • порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (ст. 165-3 КУпАП);
 • за заведомо неправдивые данные или несвоевременное уведомление по установленной форме ведомостей о доходах граждан (форма № 8ДР);
 • порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (ст. 165-4 КУпАП);
 • порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (ст. 165-5 КУпАП);
 • неправомірні угоди між підприємцями (ст. 166-2 КУпАП);
 • невжиття заходів щодо протидії корупції (ст. 172-9 КУпАП);

За які правопорушення несуть КРИМІНАЛЬНУ відповідальність Директор і Головний бухгалтер підприємства:

 • незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів чи у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" іншою особою, а також інше грубе порушення законодавства про працю (ст. 172 ККУ);
 • грубе порушення угоди про працю (ст. 173 ККУ);
 • безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності (ст. 175 ККУ);
 • фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона (ст. 205 ККУ);
 • підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців (ст. 2051 ККУ);
 • легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 ККУ);
 • умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування терроризму (ст. 209-1 ККУ);
 • ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) (ст. 212 ККУ);
 • ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (ст. 212-1 ККУ);
 • доведення до банкрутства (ст. 219 ККУ);
 • умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції (ст. 227 ККУ);
 • незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (ст. 229 ККУ);
 • порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 ККУ);
 • зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 364-1 ККУ);
 • службове підроблення (ст. 366 ККУ);
Тел. /044/ 531-7204 229-7204
META-Ukraine
Інформаційний розділ.

 • Основи підприємництва.

 • Організація бізнесі. Поради.

 • Фізичній особі-підприємцю - платнику єдиного податку.

 • Дії, що необхідно провести після реєстрації.

 • Індивідуалізація підприємницької діяльності.

 • Довідкова інформація.

Перейти до розділу.