Ліцензії. Патенти. Дозволи.
.................................................................................................................................
Експлуатаційний дозвіл операторам ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження.

Даний дозвіл потрібен суб’єктам господарювання, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження.

Оператори ринку повинні отримати експлуатаційний дозвіл, який видається територіальними органами Держпродспоживслужби на кожну окрему потужність до початку її експлуатації.

Експлуатаційний дозвіл видається на потужності, що розташовані за однією адресою (з деталізацією на рівні виробничої лінії та/або харчових продуктів залежно від виду діяльності оператора ринку) і визначені оператором ринку.

Виконавцями заходів, необхідних для видачі експлуатаційного дозволу, є посадові особи територіальних органів Держпродспоживслужби.

Для отримання експлуатаційного дозволу оператор ринку особисто або через уповноважений ним орган чи особу, або рекомендованим листом подає в одному примірнику відповідну заяву та перелік харчових продуктів, які планує виробляти або зберігати.

Оператор ринку несе відповідальність за недостовірність інформації, зазначеної в заяві про отримання експлуатаційного дозволу та переліку.

Строк видачі експлуатаційного дозволу становить 30 календарних днів з дня отримання територіальним органом Держпродспоживслужби заяви та переліку.

Після надходження заяви та переліку посадова особа територіального органу Держпродспоживслужби проводить інспекцію (огляд) потужностей (об’єктів) з метою встановлення їх відповідності санітарним заходам.

Рішення про видачу або відмову у видачі експлуатаційного дозволу приймається територіальним органом Держпродспоживслужби на підставі результатів інспекції (огляду) заявлених потужностей щодо їх відповідності санітарним заходам.

Інспекція (огляд) заявлених потужностей проводиться не пізніше 15 календарних днів з дня отримання територіальним органом Держпродспоживслужби заяви та переліку.

Розмір плати (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги з видачі або поновлення дії експлуатаційного дозволу становить 0,17 мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому заява подається оператором ринку в центр надання адміністративних послуг, до визначення розміру адміністративного збору законом.

Експлуатаційний дозвіл видається територіальним органом Держпродспоживслужби у трьох примірниках.

Перший примірник видається операторові ринку, другий - залишається у територіальному органі Держпродспоживслужби, третій - надсилається до Держпродспоживслужби.

Строк дії експлуатаційного дозволу необмежений.
Тел. /044/ 229-7204 223-6605
META-Ukraine
Інформаційний розділ.

  • Основи підприємництва.

  • Організація бізнесу. Поради.

  • Фізичній особі-підприємцю - платнику єдиного податку.

  • Дії, що проводяться після реєстрації.

  • Індивідуалізація підприємницької діяльності.

  • Довідкова інформація.

Перейти до розділу.