Основні напрями
нашої компанії:

 • Допомога в організації бізнесу
 • Правове супроводження бізнесу
 • Юридична підтримка
 • Комплекс спеціальних підходів
 • Консультування

Інформація про компанію
Тел. /044/ 531-7204
В розділі "Скачати" знайдуться деякі корисні матеріали

 • Класифікатор видів економічної діяльності КВЕД

 • Бланк заяви 1-ОПП, 5-ОПП

 • Бланк заяви 20-ОПП

 • Бланк заяви 1-ПДВ 2018

 • Бланк заяви 1-ЗВР 2018

 • Заява на єдиний податок

 • Деякі бланки звітів

та багато іншого
Новини
Приведення Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю у відповідність до діючого законодавства

17 червня 2018 року набрав чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Протягом року після набрання чинності даним законом Статути ТОВ є чинними тільки у частині, що відповідає діючому законодавству.


Відтак всі Товариства мають привести свої
установчі документи у відповідність з
діючим законодавством до 16 червня
2019 року.

Що ж нового привніс нам закон? Перш за все, він значно скоротив відомості, які обов’язково має містити Статут, зокрема це: 1) повне та скорочене (за наявності) найменування товариства; 2) органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень; 3) порядок вступу до товариства та виходу з нього. Все інше – за бажанням учасників.

Крім того, новий закон вирішив питання саботажу учасників з незначною часткою в статутному капіталі щодо внесення змін до статуту. Так, перша редакція статуту товариства підписується всіма учасниками товариства. Зміни ж до статуту товариства підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін.

Так само, мінімальний розмір статутного капіталу ТОВ не визначено, але сформувати його потрібно протягом шести місяців, якщо інше не передбачено статутом товариства.

Щодо збільшення статутного капіталу, то відтепер учасники спочатку вносять додаткові вклади, а лише потім реєструють результат такого довнесення.

Досить детально в законі виписаний порядок скликання загальних зборів учасників та прийняття ними рішень. При переході частки учасника до спадкоємця – згода інших учасників вже не потрібна. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників .

Нажаль так і не врегулював законодавець питання звільнення керівника підприємства за його бажанням. Без згоди загальних зборів та призначення нового керівника, діючий – залишається заручником ситуації.

Спеціалістами нашої компанії вже розроблені нові статути як для ТОВ з одним учасником, так і для тих товариств де учасників декілька (зверніть увагу! відтепер вони різняться). Тож ми пропонуємо швидко та професійно привести Ваші установчі документи у відповідність. Детальніше за телефонами (044) 531 7204, 229 7204.

Виплата дивідендів

Відповідно до Податкового кодексу України дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою, у тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

У разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів платник податку на прибуток - емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними статтею 137 цього Кодексу (пп. 57.1-1.1 ПКУ).

Емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.

На підставі пп. 165.1.18 ПКУ дохід у вигляді дивідендів включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи. Дивіденди обкладаються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5% відповідно до п. 167.5.2 ПКУ.

У разі виплати дивідендів фізичним особам - нерезидентам слід керуватися нормою пп. 170.10.1 ПКУ, де зазначено, що доходи «... з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами цього розділу для нерезидентів) ». Тобто виплата дивідендів фізичним особам - нерезидентам оподатковується за ставкою, визначеною в п. 167.5.2 ПКУ, тобто 5%. Згідно п. 3.2 ПКУ, в разі якщо міжнародний договір, згода на обов'язковість якого надана ВРУ, встановлює правила, які відрізняються від передбачених ПКУ, то застосовуються правила міжнародного договору. Таким чином, при нарахуванні та виплаті дивідендів на користь фізичних осіб - нерезидентів ПДФО може утримуватися за ставкою, передбаченою міжнародним договором, а вона буває іншою, ніж 5%, передбаченої нормами ПКУ.

Не утримується ПДФО за ставкою 5%, а прирівнюється до виплати зарплати з відповідним оподаткуванням за ставкою 18% при нарахуванні (виплаті) дивідендів на користь фізичних осіб (у т.ч. нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовані таким платником податків. (153.3.7 ПКУ). Тобто фактично така виплата з метою оподаткування не вважається виплатою дивідендів, а прирівнюється до виплати зарплати «... з відповідним оподаткуванням та включенням суми виплат до складу витрат платника податку»

На емітента корпоративних прав, що виплачує дивіденди, покладається обов'язок податкового агента. Доходи у вигляді дивідендів оподатковуються під час їх виплати та за їх рахунок. Податок слід перерахувати в бюджет в момент виплати дивідендів. Якщо місяці нарахування і виплати дивідендів не збігаються, то рекомендується, хоча прямої норми в ПКУ і немає, сплатити ПДФО в терміни, встановлені для місячного податкового періоду, тобто протягом 30 календарних днів, наступних після закінчення місяця, в якому було нараховано доходи.

Про нараховані (виплачені) дивіденди слід повідомляти податкові органи. Звітуємо в терміни, встановлені ПКУ для податкового кварталу, тобто протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. І відповідно до пп. «Б» п. 176.2 ПКУ подаємо «... податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, а також суми утриманого з них податку до органу державної податкової служби за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи ні доходи платникам податку зазначена особа протягом звітного періоду ». Тобто платник податків, він же податковий агент відображає суму нарахованих і виплачених дивідендів в податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку (форма № 1ДФ), а також суму утриманого з них податку за ознакою доходу «109»

Сума дивідендів не є об'єктом утримань і нарахувань і для єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Актуальні питання спрощеної системи оподаткування

Податковий кодекс України визначає, що Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених ПКУ, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цією главою, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

Розглянемо перші три групи платників.
1. Перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень.
2. Друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.
Не можуть надавати посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснювати діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.
3. Третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень

Ставки податку:
1 Група: до 10% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на місяць.
2 Група: до 20% мінімальної заробітної плати на місяць.
3 Група: 3% від доходу у разі сплати ПДВ згідно з ПКУ; 5% від доходу у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

Крім того, фізичні-особи підприємці повинні сплачувати Единий соціальний внесок у розмірі 22 % мінімальної заробітної плати на місяць.

Звітний період: 1-2 Група - рік, 3 - квартал. Термін подання звіту - 40 календарних днів.

Спосіб оплати єдиного податку: 1-2 Група - шляхом здійснення авансового платежу не пізніше 20 числа поточного місяця, 3 Група - протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковою (звітний) період.

Термін дії Свідоцтва (витяга) платника єдиного податку для всіх груп - необмежено.