Організація бізнесу.
Порада бажаючим заснувати підприємство.
.................................................................................................................................
Найменування підприємства (назва). Правила написання.

Найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму та назву.
Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію щодо мети діяльності, виду, способу утворення, залежності юридичної особи та інших відомостей згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм юридичних осіб, установлених Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та законами України.
Найменування юридичної особи викладається державною мовою та додатково англійською мовою (за наявності).
Юридична особа також може мати скорочене найменування.
Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи.

Щоб виключити повторення найменувань, перед реєстрацією підприємства необхідно перевірити, чи немає вже підприємства з такою ж назвою.

! Назва підприємства не повинна містити:
 • повних чи скорочених найменувань органів державної влади або органів місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичних державних найменувань, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України, - у найменуваннях юридичних осіб приватного права, наприклад МВС, Кабінет Міністрів України тощо;
 • термінів, абревіатур, похідних термінів, заборона використання яких передбачена законами України;
 • символіки комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів;
 • належність товариства до відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і громадських організацій;
 • слова "державна", "національна" або похідних від них.

Найменування відокремленого підрозділу повинно містити слова "відокремлений підрозділ" ("філія", "представництво" тощо) та вказувати на належність до юридичної особи, яка створила зазначений відокремлений підрозділ.

При написанні найменування юридичної особи використовуються: Літери українського алфавіту - при написанні найменування українською мовою: А, а, Б, б, В, в, Г, г, Ґ, ґ, Д, д, Е, е, Є, є, Ж, ж, З, з, И, и, І, і, Ї, ї, Й, й, К, к, Л, л, М, м, Н, н, О, о, П, п, Р, р, С, с, Т, т, У, у, Ф, ф, Х, х, Ц, ц, Ч, ч, Ш, ш, Щ, щ, Ь, ь, Ю, ю, Я, я.
Літери латинського алфавіту - при написанні найменування англійською мовою: А, a, В, b, С, c, D, d, Е, e, F, f, G, g, H, h, I, i, J, j, K, k, L, l, M, m, N, n, О, o, Р, p, Q, q, R, r, S, s, T, t, U, u, V, v, W, w, X, x, Y, y, Z, z.
Розділові знаки та символи: лапки (" ", “ ”, „ “, « », які є тотожними), крапка (.), кома (,), двокрапка (:), дужки /( )/, апостроф ('), дефіс (-), тире (-), коса риска (/), знак оклику (!), знак питання (?), номер (№), плюс (+), знак рівняння (=), зірочка (*), ет комерційна (@), Цифри: арабські (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) та римські (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, L, C, D, M).

Використання інших символів, розділових знаків у найменуванні юридичної особи не допускається.

Підприємство має право на використання свого комерційного (фірмового) найменування та зареєструвати за собою знак на товари та послуги (торгову марку).
Тел. /044/ 531-7204 229-7204
META-Ukraine
Інформаційний розділ.

 • Основи підприємництва.

 • Організація бізнесу. Поради.

 • Фізичній особі-підприємцю - платнику єдиного податку.

 • Дії, що потрібно провести після реємтрації.

 • Індивідуалізація підприємницької діяльності.

 • Довідкова інформація.

Перейти до розділу.