Організація бізнесу.
Порада бажаючим заснувати підприємство.
.................................................................................................................................
Посадові особи юридичної особи. Заборона займати посаду.

Посадовими особами органів управління підприємства є голова та члени виконавчого органу (директор, генеральний директор, президент тощо), голова ревізійної комісії, а у товариствах, де створена рада наглядова рада, - голова та члени наглядової ради.

Посадовою особою підприємства може бути повнолітня, дієздатна фізична особа, якій не заборонено (Законом або рішенням суду) займати певну посаду.

Посадовими особами органів управління підприємства не можуть бути:
 • Президент України, народні депутати України;
 • члени Кабінету Міністрів України;
 • керівники центральних та інших органів виконавчої влади;
 • військовослужбовці;
 • депутати місцевих рад, які працюють в цих радах на постійній основі;
 • посадові особи органів прокуратури;
 • посадові особи органів суду;
 • посадові особи органів державної безпеки;
 • посадові особи органів внутрішніх справ;
 • посадові особи органів державного нотаріату;
 • посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування.
Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Закон України «Про запобігання корупції» забороняє: 1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України; 2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України (стаття 25).

Окремим видом несумісності є обмеження щодо роботи близьких осіб (заборона мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких осіб або бути безпосередньо їм підпорядкованими).

Допускається виняток, коли державні службовці здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, та представляють інтереси держави в раді товариства (спостережній раді) або ревізійній комісії товариства.

 • Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути посадовими особами тих підприємств, які здійснюють цей вид діяльності.
 • Особи, які мають непогашену судимість за крадіжками, хабарництву та іншим корисливим злочинам, не можуть займати на підприємствах керівні посади і посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю.

 • Посадові особи відповідають за заподіяну ними підприємству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

  Посадові особи зобов'язані зберігати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України та установчими документами підприємства.

  Іноземні громадяни можуть займати будь-які посади, як втім і працювати на підприємстві тільки після отримання ними офіційного дозволу на працевлаштування в Україні або посвідки на проживання. Іноземні громадяни повинні легально перебувати на території України.
  Тел. /044/ 531-7204 229-7204
  META-Ukraine
  Інформаційний розділ.

  • Основи підприємництва.

  • Організація бізнесу. Поради.

  • Фізичній особі-підприємцю - платнику єдиного податку.

  • Дії, що потрібно провести після реєстрації.

  • Індивідуалізація підприємницької діяльності.

  • Довідкова інформація.

  Перейти до розділу.